کاهش هزینه های تولید

این خدمت به صورت ویژه به بخش خصوصی ارائه میشود. در این خدمت با رویکرد معماری سازمانی، برنامه عملیاتی به منظور کاهش هزینه های تولید در صنایع مختلف از جمله فولاد، کاشی و سرامیک، رنگسازی، پلاستیک، شیشه، سنگ آهن، ذوب فلزات و غیره، تدوین خواهد شد.

مراحل تدوین برنامه عملیاتی کاهش هزینه های تولید ویژه صنایع:

  1. شناسایی، مدلسازی و بهبود تمامی فرایندهای مجموعه شامل فرایندهای تولید، فروش، خرید، تامین، تدارکات، منابع انسانی، مالی، حسابداری، بازرگانی، بازاریابی، مواد اولیه، حمل و نقل، صادرات و واردات
  2. احصاء و مستندسازی تمامی شاخص ها و تعیین معیارهای ارزیابی کارایی هر شاخص
  3. تحلیل و طراحی سامانه داشبورد مدیریتی(مبتنی بر هوش تجاری)
  4. تحلیل و طراحی پایگاه داده متمرکز جهت یکپارچه سازی داده ها
  5. تحلیل و طراحی ابزار یکپارچه ساز سیستم های اطلاعاتی به منظور حذف جزیره ای بودن سیستم ها و حذف افزونگی داده
  6. تحلیل و طراحی زیرساخت فناوری مناسب جهت پشتیبانی از سیستم های مطلوب
  7. تدوین نقشه راه پیاده سازی طرح کاهش هزینه های تولید شامل طراحی RFP پروژه ها، اولویت بندی و ترتیب بندی پروژه ها، تخمین زمان و هزینه های مورد نیاز، همکاری با کارفرما جهت پیاده سازی پروژه ها