لایه کسب و کار معماری سازمانی

اين لايه از معماري سازماني، فرآيندهاي حرفه پايه‌‏‏اي را توصيف مي‏‌كند كه از مأموریت سازمان حمايت مي‏‌نمايند. در اين لايه، تحليلي سطح بالا از كاري كه سازمان براي حمايت از مأموریت‌ها، چشم‌انداز و اهداف خود انجام مي‏‌دهد كه اساسي براي معماري فناوري اطلاعات است، ارائه مي‌‏شود. با تحليل فرآيندهاي حرفه، اطلاعات مورد پردازش به‌وسیله سازمان حاصل مي‏‌شود. اين زير معماري بايد به‌وسیله مديران ارشد و با همکاري مديران فناوري اطلاعات توسعه داده شود. مطمئناً سازمان بدون درك كلي و كامل از فرآيندهاي حرفه‏‌اش و درك ارتباط آن‌ها با مأموریت‌های سازمان قادر به استفاده از معماري سازماني به صورت مؤثر نخواهد بود. روش‌ها و ابزارهايي براي كمك به سازمان براي مدل‌سازی و درك فرآيندهاي حرفه وجود دارد. اما بدون در نظر گرفتن ابزار مورد استفاده براي مدل‌سازی، مدل بايد به‌اندازه كافي سطح بالا باشد، تا اجازه تمركز بر روي تمام قسمت‌هاي سازمان را بدهد. به‌طورکلی، اين زير معماري شامل مستندات جامع از ساختار سازمان، مأموریت‌ها، اهداف كاري، وظايف، فرآيندها، فعاليت‌ها و اطلاعات مرتبط با نيازهاي فعلي و آتي سازمان كه در دو نقشه مجزا تحت عناوين نقشه وضع موجود و نقشه وضع مطلوب تهيه مي‏‌شود، خواهد بود. مي‏‌توان اين زيرمعماري را مركز شبكه اطلاعات سازمان دانست. اين زيرمعماري ديگر زيرمعماري‌هاي سازمان را هدايت و راه‌اندازي مي‌نمايد. به عبارت بهتر، راهبردهاي مديريتي سازمان را در سطوح بالا به نتايج دلخواهي كه سازمان قصد انجام آن را دارد و عملياتي که در سطوح پائين سازمان انجام مي‏‌شوند، پيوند مي‏زند.