لایه داده معماری سازمانی

اين زير معماري تعيين مي‎‌كند كه چطور داده‏‌ها بايد نگهداري، دستيابي و مورد استفاده قرار ‏گيرند. داده‏‌ها و ارتباطات ميان عناصر داده‌اي مورد استفاده در سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان در اين زير معماري تعريف و توصيف مي‏‌شوند. توصيفات داده و ارتباطات ميان مؤلفه‏‌ها، شامل مدل‌هاي داده مي‏‌باشد كه داده‏‌هاي لایه پائين حرفه و اطلاعات مورد نياز سازمان را توصيف مي‏‌نمايد. اين نمايش داده‌ها و ارتباطات داده‌‏اي براي شناسايي داده‏‌هايي كه مي‌‏توانند به اشتراك گذارده شوند، كاهش افزونگي و براي حمايت از كاربردهاي جديد اهميت دارند. براي نمايش اين لايه مي‌‏توان از روش‌هاي متداول نمايش مدل‌هاي داده‌‏اي استفاده نمود.