لایه های معماری سازمانی

براي نمايش اجزاي مختلف سازمان در معماري سازماني از لايه‌ها يا زيرمعماري‌ها استفاده مي‏‌شود. زيرمعماري‌هاي مختلف به صورت لايه‌اي با يکديگر ارتباط دارند. چندين مدل براي بيان لايه‌هاي معماري سازماني ارائه شده است که معروف‌ترین آن‌ها مدل پنج لايه‌اي  موسسه ملي استاندارد و فناوري اطلاعات آمريكا است. مدل NIST در دولت فدرال آمريكا به‌عنوان ابزاري مديريتي كه ارتباط دروني محيط حرفه، اطلاعات و فناوري سازمان را نمايش مي‏‌دهد، توسعه داده شده است.

اين مدل پنج لايه‌‏اي اجازه سازمان‌دهی، طرح‌ريزي و ساخت يك مجموعه مجتمع از اطلاعات و معماري فناوري اطلاعات را مي‌‏دهد. با آنكه اين پنج لايه به‌صورت مجزا تعريف شده‌‏اند اما با يكديگر مرتبط و متصل هستند. مجمع مديران فناوري اطلاعات آمريكا اين مدل پنج لايه را البته با اندكي تغيير مفهومي كه پيشرفت‌هاي جديد فناوري اطلاعات را در نظر بگيرد، براي چارچوب معماري سازماني فدرال استفاده نموده است. سازمان‌ها براي هر يك از لايه‏‌ها، نه تنها بايد وضعيت موجود محيط را با استفاده از ابزارهاي موجود توصيف نمايند، بلكه بايد وضعيت مطلوب مورد نظر مديران را نيز تبيين نمايند. مدل ديگري که توسط آقاي استونسون ارائه شده است به نام Shock absorber  داراي چهار زير معماري تكنيكي، كاربردي، حرفه و داده است.

لایه های معماری سازمانی:

لایه کسب و کار

لایه اطلاعات

لایه داده

لایه سیستم های کاربردی

لایه زیرساخت فناوری