نتایج معماری سازمانی

نتیجه اصلي معماري سازماني آگاهي، راهنمایی و اجبار برخي تصميمات سازماني مخصوصاً تصميماتي است كه در مورد سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات اخذ مي‏‌شود. علاوه بر اين‌ها معماري سازماني نتايجي فرعي ذيل را براي سازمان به ارمغان خواهد آورد:

بهبود تصميم‌گيري: به خاطر اينكه تمام سازمان با يك روش واضح درك و فهميده شده‌‏اند، تصميمات حرفه مي‌‏تواند در زمينه‏‌هايي كه قبلاً به دلیل عدم وجود اطلاعات كافي به صورتی منفرد و يا اصلاً اخذ نمي‌‏شدند، اتخاذ شود.

تغيير سريع‌تر حرفه: در حال حاضر سازمان‌ها مجبورند با سرعت با تغييرات سازگار شوند. اين موضوع در مورد فناوري اطلاعات بيشتر به چشم مي‏‌خورد. سيستم‏‌هايي كه بيشتر با حرفه در تماس هستند، به دلیل تغييرات حرفه بايد توانايي تغيير بيشتري داشته باشند.

شناسايي و استفاده از دارايي‌‏هاي مخفي: اغلب، فرآيند تدوين معماري سازماني سبب شناسايي دارايي‏‌هاي مخفي سازمان خواهد شد كه به‌طور كامل به بهره‌دهي نرسيده‌‏اند. اين مسئله مي‏‌تواند هم در بخش فناوري اطلاعات و هم در حیطه حرفه باشد.

حذف افزونگي: اين مشكل يكي از بزرگ‌ترین مشكلات بخش فناوري اطلاعات در سازمان است. درصورتی‌که معماري سازماني به‌راحتي افزونگي را در حیطه حرفه شناسايي و امكان حذف را فراهم مي‌‏آورد. به‌عنوان نمونه، بخش‌هاي مختلف سازمان ممكن است محصولاتي با قابليت‌هاي تكراري توليد نمايند و يا تجربه‌‏اي را در يك حیطه كاري كه قبلاً انجام شده مجدداً انجام دهند. معماري سازماني مي‏‌تواند اين هزينه‏‌هاي اضافي را به‌صورت مؤثری كاهش دهد.

يكپارچگي: ايجاد يكپارچگي اطلاعاتي با ادغام و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، از نتايج به‌کارگیری معماري اطلاعاتي مي‌‏باشد. معماري سازماني با ايجاد استانداردهاي خاص قواعدي براي به اشتراك‌گذاري داده‏‌ها ايجاد مي‏‌نمايد، كه امكان رد و بدل نمودن اطلاعات در سطوح مختلف از پايگاه داده‌‏ها تا زيرسيستم‌ها و تغييرات فراساختاري براي اخذ نتیجه مطلوب مهيا شود.

نتايج معماري سازماني وقتي کسب مي‌شوند که سازمان مورد نظر معماري سازماني را به حالت اجرايي برده و از محصولات آن استفاده نمايد.