استخدام

بدون سابقه کار استخدام شوید

شرکت آدرین افزار پارسیان جهت تکمیل تیم فنی خود در حوزه های زیر استخدام میکند

کارشناس نرم افزار

 • حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • سابقه کار: لازم نیست
 • جنسیت: مهم نیست
 • تعداد استخدام: 2 نفر

کارشناس فرایند

 • حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • سابقه کار: لازم نیست
 • جنسیت: مهم نیست
 • تعداد استخدام: 1نفر

کارشناس شبکه و زیرساخت

 • حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • سابقه کار: حداقل 1 سال
 • جنسیت: مهم نیست
 • تعداد استخدام: 1نفر

مشاور فناوری اطلاعات

 • حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سابقه کار: حداقل 3 سال
 • جنسیت: مهم نیست
 • تعداد استخدام: 1نفر

فرم را به صورت کامل تکمیل و ارسال بفرمایید