ضرورت و اهمیت معماری سازمانی

اهمیت معماری سازمانی

امروزه سازمان ها با چالش‌های زیادی مواجه هستند که نیاز به معماری سازمانی را غیر قابل انکار کرده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • يچيدگي روابط و ساختارهاي سازماني
 • آينده‌نگري جزئي از ملزومات سازمان
 • افزايش رقبای داخلي و خارجي
 • انعطاف‌پذيري در برابر تغييرات
 • فناوري اطلاعات به عنوان عامل ارزش افزا
 • تحولات در سازمان جزئي‌ از برنامه سازمان

بنابرین معماری سازمانی با پرداختن به این چالش‌ها باعث ایجاد انعطاف‌پذیری سازمان در برابر تغییرات و پچیدگی‌های داخلی و خارجی از جمله:

 • تغییرات در ساختار سازمانی
 • تغییر و رشد سریع تکنولوژی اطلاعات
 • توسعه ماموریت‌های سازمانی و کاهش پیچیدگی‌های کاری

می‌شود.

همچنین دیگر تاثیرات مثبت معماری سازمانی که منجر به کاهش و حتی حذف چالش‌های مطرح شده در بالا می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توزيع به موقع اطلاعات مورد نياز در تمامي سازمان
 • توسعه مديران از طريق به اشتراك گذاشتن تجربيات و دانش فردي و سازماني ميان تمامي افراد (مديريت دانش و آموزش مجازي)
 • فراهم شدن ارتباطات زنده و موثر با مخاطبان و تمامي ذينفعان
 • بهره گيري از قابليت‌هاي موجود در سازمان‌هاي مجازي همچون افزايش سرعت و كيفيت فرآيندهاي كاري و كاهش هزينه‌ها
 • رسيدن به برنامه اي اجرايي و استراتژيك جهت سرمايه‌گذاري در عرصه فناوري اطلاعات و جلوگيري از اتلاف هزينه‌ها در اين زمينه
 • فراهم شدن سندي زنده و قابل استفاده جهت اعمال هر گونه تغييرات محيطي و سازماني در زيرسيستم‌هاي اطلاعاتي
 • فراهم شدن پيش‌نيازهاي لازم جهت بهبودسازي فرآيندهاي كاري
 • افزايش كارايي و اثربخشي در سازمان با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات

بنابرین به طور کلی می‌توان مزایای معماری سازمانی برای سازمان‌های امروزی را به صورت زیر برشمرد:

 • نگاه استراتژيک (كلان و بلندمت) به ICT و و قابليت‌هاي آن
 • بهره‌گيري هرچه موثرتر از ICT
 • ايجاد هم‌افزايي (Synergy) در منابع مختلف سازماني
 • نگاه يكپارچه به سازمان در مقابل رويكرد جزيره‌اي و غير سيستمي
 • افزايش انعطاف‌پذيري سازمان در برابر تغييرات
 • ارزيابي فرايندها با هدف بهره‌گيري هرچه بيشتر از قابليت‌هاي ICT
 • فراهم شدن برنامه جامع فناوري اطلاعات و مصرف بهينه بودجه ICT
 • كاهش پيچيدگي‌هاي رايج در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمان
 • حصول اطمينان از پشتيباني كامل فرآيندها توسط ICT با هدف تحقق استراتژی‌هاي سازمان