لایه اطلاعات معماری سازمانی

اين لايه، اطلاعات مورد استفاده به‌وسیله سازمان در فرآيندهاي حرفه‌‏اش را تحليل مي‏‌نمايد. به عبارت ديگر، در اين لايه اطلاعات مورد استفاده در سازمان و حركت اطلاعات درون سازمان تعيين مي‏‌شود. ارتباط ميان جريان‌هاي مختلف اطلاعاتي در اين مؤلفه توصيف مي‏‌شوند. اين جريان‌هاي اطلاعاتي نشان مي‌دهند كه كجا، چطور و چه اطلاعاتي بايد به اشتراك گذاشته شوند تا از وظايف و مأموریت‌های سازمان حمايت كنند. همانند زير معماري حرفه، اين زير معماري نيز داراي دو نقشه مجزاست و وابسته به زير معماري حرفه است. معماري حرفه سبب راه‌اندازی معماري اطلاعات مي‏‌شود، بنابراين درستي و جامعيت زير معماري حرفه سبب تأثیر مستقيم بر زير معماري اطلاعات خواهد شد. در لايه اطلاعات مدل‌سازی کلان‌تر از سطح مدل‌سازی داده انجام مي‌پذيرد. در واقع در اين لايه، موجوديت‌هاي اطلاعاتي که شناسايي مي‌شوند، موجوديت‌هاي سازماني هستند و نه موجوديت‌هاي منطقي و فيزيکي.