معرفی اعضای کلیدی

حسام شرعیاتی وزیری(مدیرعامل و متخصص معماری سازمانی)

سوابق تحصیلی:

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات(دانشگاه اصفهان)

کارشناسی ارشد معماری سازمانی(دانشگاه شهید بهشتی تهران)

سوابق اجرایی:

 1. طراحی و تدوین چارچوب ملی معماری سازمانی ایران(سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 2. تدوین معماری سازمانی سرویس گرا(سازمان برنامه و بودجه کشور)
 3. معماری سازمانی بانک تجارت و طرح استقرار Core-Bankin(بانک تجارت)
 4. طراحی و تدوین معماری سازمانی سرویس گرا(سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
 5. طراحی مدل مرجع خدمات دولت (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 6. طراحی مدل مرجع فناوری دولت (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 7. طراحی مدل مرجع عملکرد دولت (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 8. طراحی مدل مرجع نرم افزار دولت (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 9. طراحی و تدوین معماری سازمانی سرویس گرا(سازمان دامپزشکی کل کشور)
 10. تدوین معماری کسب و کار(سازمان اب و فاضلاب کشور)
 11. تدوین معماری سازمانی(راه آهن جمهوری اسلامی ایران)
 12. تدوین معماری فناوری اطلاعات(سازمان اتکا)
 13. تحلیل، طراحی و مدلسازی فرایندهای کسب و کار(دانشگاه شهید بهشتی)
 14. انجام فاز آماده سازی معماری سازمانی سرویس گرا(وزارت نیرو)
 15. تهیه و تدوین RFP سیستم زیرساختی اطلاعات جغرافیایی (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
 16. تدوین معماری کسب و کار حوزه های نظارتی(سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
 17. تدوین سند RFP سامانه زیرساخت اطلاعات جغرافیایی(شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)
 18. یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی(شرکت رایانه پویا اصفهان)
 19. طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان(شرکت رایانه پویا اصفهان)
 20. تدوین سند مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات(رستوران های زنجیره ای نصر اصفهان)

محمدعلی رضایی(مدیرفنی و متخصص شبکه و زیرساخت)

سوابق تحصیلی:

کاشناسی شبکه(دانشگاه یزد)

سوابق اجرایی:

 1. طراح شبکه و زیرساخت(شرکت یزد تایر)
 2. مدیرشبکه و زیرساخت(هتل ارگ جدید)
 3. طراح شبکه(کارخانه الکتروکویر یزد)
 4. مدیر شبکه(هتل صفائیه)
 5. متخصص شبکه(کاشی مهتاب)

حمیدلیوانی(مدیر فنی و متخصص معماری سازمانی)

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی نرم افزار(دانشگاه گرگان)

کارشناسی ارشد معماری سازمانی(دانشگاه شهید بهشتی تهران)

سوابق اجرایی:

 1. طراحی و تدوین چارچوب ملی معماری سازمانی ایران(سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 2. معماری سازمانی بانک تجارت و طرح استقرار Core-Bankin(بانک تجارت)
 3. طراحی و تدوین معماری سازمانی سرویس گرا(سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
 4. طراحی مدل مرجع خدمات دولت (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 5. طراحی مدل مرجع فناوری دولت (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 6. طراحی مدل مرجع عملکرد دولت (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 7. طراحی مدل مرجع نرم افزار دولت (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 8. طراحی و تدوین معماری سازمانی سرویس گرا(سازمان دامپزشکی کل کشور)
 9. تدوین معماری کسب و کار(سازمان اب و فاضلاب کشور)
 10. تدوین معماری سازمانی(راه آهن جمهوری اسلامی ایران)
 11. تحلیل، طراحی و مدلسازی فرایندهای کسب و کار(دانشگاه شهید بهشتی)
 12. انجام فاز آماده سازی معماری سازمانی سرویس گرا(وزارت نیرو)
 13. تهیه و تدوین RFP سیستم زیرساختی اطلاعات جغرافیایی (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

ایمان عباسی(مدیرفنی و متخصص نرم افزار)

سوابق تحصیلی:

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات(دانشگاه اصفهان)

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(دانشگاه تهران)

سوابق اجرایی:

 • تحلیل گر ارشد داده شرکت هاب(2سال)
 • تحلیل گر داده حجیم شرکت سیمیاگران بانک(1سال)
 • متخصص هوش تجاری شرکت پارسه رایانه توس(1سال)
 • متخصص نرم افزار شرکت ایده گستر پوریا(2 سال)
 • متخصص نرم افزار شرکت دانشوران سرمد(1سال)

مسیح سادات(مدیرفنی و متخصص شبکه و امنیت)

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(دانشگاه اصفهان)

کارشناس ارشد مهندسی شبکه(دانشگاه امیرکبیر تهران)

سوابق اجرایی:

 • متخصص نرم افزار(شرکت یزد طیر 3سال)
 • متخصص شبکه و مانیتورینگ(شرکت پرداخت الکترونیک سامان 4سال)

علی شیخی(متخصص امنیت و نرم افزار)

 • دکتری نرم افزار دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد امنیت و شبکه دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان

برخی از سوابق اجرایی

 • متخصص نرم افزار مرکز تحقیقات مخابرات ایران(2 سال)
 • مشاور و متخصص نرم افزار شرکت همراه اول(3 سال)
 • مدیر پروژه سامانه جمع آوری لاگ سامانه های دی تی اس همراه اول
 • مدیر پروژه ESB (گذرگاه خدمات سازمانی) شرکت همراه اول
 • مدیر پروژه هوش تجاری(BI) شرکت همراه اول
 • مشاور تخصصی شرکت پرتو آبی پارسیان
 • استاد دانشگاه آل طه تهران

سعید فیروزی(متخصص داده و اطلاعات)

 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران

برخی از سوابق اجرایی:

 • کارشناس ارشد هوش تجاری شرکت همراه اول(5سال)
 • کارشناس داده کاوی شرکت همراه اول(4 سال)

مجتبی باغانی(متخصص معماری سازمانی سرویس گرا)

 • کارشناس مهندسی نرم افزار دانشگاه مشهد
 • کارشناسی ارشد معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

برخی از سوابق اجرایی:

 • تحلیل گر ارشد سیستم شرکت راهکار نوین سیاق(3 سال)
 • متخصص معماری سازمانی آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی ایران(4سال)

مسعود خسروجردی(متخصص مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات)

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان

کارشناس ارشد معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

برخی از سوابق اجرایی

 • متخصص و سرپرست کنترل پروژه و برنامه ریزی شرکت پتروشیمی عسلویه
 • متخصص تدوین نقشه راه و برنامه ریزی عملیاتی توسعه فاوا

علی فلاحتی(متخصص نرم افزار)

کارشناس مهندس فناوری اطلاعات دانشگاه اصقهان

متخصص سیستم های اطلاعاتی

متخصص برنامه نویسی

برخی از سوابق اجرایی:

 • کارشناس ارشد برنامه نویسی PHP شرکت جیرینگ(3 سال)
 • متخصص نرم افزار شرکت ویستاول تهران(1سال)
 • متخصص برنامه نویسی شرکت فریلانسر یزد(1سال)