خدمات شرکت پارسا

در مورد خدمات ما بیشتر بدانید...

خدمات قابل ارئه

به طور کلی خدمات شرکت در 9 حوزه زیر تقسیم میشود.

 1. تدوین معماری سرویس گرا
 2. تدوین معماری کسب و کار
 3. تدوین معماری داده/اطلاعات
 4. تدوین معماری سیستم های اطلاعاتی
 5. تدوین معماری زیرساخت فناوری
 6. راهبری و نظارت بر پروژه های معماری سازمانی
 7. تدوین مقالات و مستندات آموزشی/پژوهشی در حوزه معماری
 8. برگزاری دوره های آموزشی/سمینارهای معماری سازمانی
 9. برگزاری کارگاه های معماری سرویس گرا

تدوین معماری سازمانی

در حوزه معماری سازمانی شرکت پارسا بر اساس تجربیات و تخصص مشاوران و تیم فنی خود، طبق متدولوژی سفارشی شرکت، معماری سازمانی سازمان ها و شرکت ها را تدوین میکند. این متدولوژی منطبق با چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و برگرفته از چارچوب جهانی توگف است.

ابزار مورد استفاده شرکت آفپا به عنوان مخرن معماری EA(Enterprsie Architecture) است


تدوین معماری کسب و کار

در حوزه معماری کسب و کار شرکت پارسا بر اساس استانداردهای مختلفی که در این لایه معتبر و جهانی است مانند BPMN2، EPC، FreeMan، SRM، APQC، Bian و غیره اقدام به تحلیل، مدلسازی و استاندارد سازی فرایندها و خدمات سازمان ها و شرکت ها میکند.


تدوین معماری داده/اطلاعات

حیاتی ترین و موثرترین دارایی هر سازمان اطلاعات و داده های آن است. شرکت پارسا بر اساس استانداردهای این حوزه مانند ERD، DRM، BG، BI، ETL، DWD، DBD و غیره اقدام به مستندسازی، تحلیل و استانداردسازی تمامی مولفه های داده سازمان ها و شرکت ها، نیازمندی های اطلاعاتی، سرفصل های داده، فرم های ورود اطلاعات، تبادلات اطلاعاتی درون و برون سازمانی، پایگاه های داده فیزیکی و مجازی، مخزن های داده میکند.


تدوین معماری سیستم های اطلاعاتی

یکی از مهمترین و موثرترین راه ها برای تبدیل هر سازمانی به سازمانی الکترونیک و هوشمند، استفاده از سیستم های اطلاعاتی بهینه و منطبق با فرایندها و خدمات است. شرکت پارسا بر اساس استاندارد دید4+1 و همچنین RUP اقدام به مستندسازی، تحلیل، بهبود، طراحی سیستم های اطلاعاتی و همچنین معماری نرم افزارهای سازمان ها و شرکت های میکند


تدوین معماری زیرساخت

بدون شک در صورتی که تمامی لایه های سازمانی در یک سازمان(لایه فرایند، داده، سیستم، استراتژی، خدمت) در حالت بهنیه و مطلوب باشد اما زیرساخت و شبکه سازمان در وضعیت مناسبی نباشد، اهداف تعالی و رشد سازمان محقق نخواهد شد. شرکت پارسا در این حوزه بر اساس استانداردهایی مانند ISMS، OWASP، HWD، SRM، TRM و غیره اقدام به مستندسازی، تحلیل و طراحی شبکه سازمان ها و شرکت ها، سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات، سرویس های زیرساختی، امنیت فیزیکی و غیره میکند


راهبری و نظارت بر پروژه های معماری سازمانی

یکی از خدمات شرکت پارسا به سازمان ها و شرکت ها، راهبری پروژه های معماری سازمانی است که این خدمت شامل زیرخدمت های زیر است.

 • ارزیابی بلوغ معماری سازمانی
 • اعتبار سنجی طرح های معماری سازمانی
 • آماده سازی سازمان جهت اجرای پروژه
 • مشاوره به سازمان جهت انجام پروژه
 • نظارت بر پروژه های معماری در حال اجرا

برگزاری دوره ها و سمینارها آموزشی

یکی از مهمترین رسالت های شرکت پارسا، توسعه و ترویج فرهنگ و دانش معماری سازمانی در استان یزد است. به این منظور دوره ها و سمینارهای زیر توسط شرکت برگزار میگردد.

 • سمینار معماری سازمانی ویژه مدیران ارشد
 • سمینار معماری سازمانی ویژه مدیران اجرایی
 • سمینار معماری سازمانی ویژه مدیران فاوا
 • سمینار معماری سازمانی ویژه کارشناسان فاوا
 • سمینار معماری سازمانی ویژه کارشناسان سازمان
 • دوره آموزشی معماری سازمانی سرویس گرا
 • دوره آموزشی معماری کسب و کار
 • دوره آموزشی معماری نرم افزار
 • دوره آموزشی معماری شبکه و امنیت