معماری سازمانی چیست

تعریف معماری سازمانی

در حال حاضر تعاريف بسياري براي معماري سازماني توسط گروه‌ها و افراد مختلف ارائه شده است. چند نمونه از تعاريفي که براي معماري سازماني ارائه شده‌اند در ادامه بيان مي‌شود:

  • OpenGroup: معماري سازماني در مورد درك همه عناصر متفاوتي است كه سازمان را مي‏‌سازند و درك چگونگي ارتباط بين اين عناصر.
  • سازمان جهاني معماري[1]: معماري سازماني به روشِ بيانِ چشم‌انداز سازمان در ساختار و پويايي سازمان گفته مي‏‌شود. معماري سازماني در سطوح تجريد مختلف، مجموعه‌‏اي پيوسته از مدل‌ها، مفاهيم، خطوط راهنما و سياست‌هاي مورد استفاده براي تبديل، تنظيم و تكامل سيستمي كه در حيطه و متن موجود سازمان وجود دارد، فراهم مي‏‌كند.
  • شوراي مديران ارشد فناوري اطلاعات آمريكا: دارايي پايه اطلاعات راهبردي كه مأموریت‌ها، اطلاعات لازم و فناوري‌هاي لازم براي انجام مأموریت‌ها و فرآيندهاي گذار براي به‌كارگيري فناوري‌ها در پاسخ به تغييرات مورد نياز مأموریت‌ها را تعريف مي‌كند.
  • جان زكمن: مجموعه‌‏اي از فرآورده‏‌ها و توصيفات پايه كه دانشي راجع به زيرساخت‌هاي سازمان ارائه مي‏‌دهند.

در تمام تعريف‌هاي بالا و ديگر تعاريفي که براي معماري سازماني ارائه شده است، چند نكته مشترك وجود دارد که عبارت‌اند از:

  • راجع بهسازمان است و تصوير كلي از تمام عناصر تأثیرگذار بر سازمان است
  • متشكل از مدل‌ها، مفاهيم و قوانيني منسجم است
  • تعريف دقيق و كاملي از وضعيت فعلي سازمان را نمايش مي‏‌دهد
  • تعريف دقيق و كاملي از وضعيت آينده سازمان را نمايش مي‏‌دهد
  • از يك طرح انتقالي براي حركت از وضعيت فعلي به وضعيت آينده تشكيل شده است

[1] Global Enterprise Architecture Organization